Komentarze
Możesz polegaj na nas
01332 371661

Oto komentarze niektórych naszych obecnych właścicieli:

„Byliśmy z innymi agentami i podobało nam się elastyczne podejście oferowane przez Blue i Properties”.
„Kluczową sprawą jest znalezienie studentów i upewnienie się, że dom jest wynajęty, Blue i Properties ma proaktywne podejście, dobrze komunikowane”.
„To osobiste akcenty, które wyróżniają Blue i Properties, wspierają, doradzają i dostarczają”.
 
„Blue i Properties jest lokalny i na podstawie wiedzy zapewnia, że ​​jesteśmy w stanie wiedzieć”.
„Dzięki świetnej sieci handlowców firma Blue i Properties nie ładuje ogromnego procentu kosztów znaków towarowych, co jest odświeżające”.
 


Wgląd w rynek - przyjazny - niezawodny - postawa „można robić” - przejrzysty koszt
… Możesz na nas polegać!

Możesz polegaj na nas

01332 371661

Zadzwoń do nas, aby uzyskać więcej informacji

Rightmove